top

Plastična ambalaža - kompletna lista proizvoda

Plastična ambalaža - kompletna lista proizvoda

* Za poručivanje naših proizvoda minimalna količina iznosi 10.000 komada po proizvodu.

Boca 80ml
(001)
Boca 60ml
(002)
Boca 40ml
(003)
Boca 50ml
(004)
Boca 100ml
(005)
Boca 150ml
(006)
Injektor 10ml
(007)
Boca 80ml
(008)
Boca "Kosili" 180ml
(009)
Boca "Kosili" 550ml
(010)
Kutija 50ml
(011)
Boca 140ml
(012)
Boca puder 90ml
(013)
Boca 100ml
(014)
Boca 75ml
(015)
Boca 150ml
(016)
Kutija 100ml
(017)
Kutija 100ml
(018)
Fiola 30ml
(019)
Boca "Kosili" 230ml
(020)
Boca 360ml
(021)
Boca 60ml
(022)
Boca 80ml
(023)
Kutija 100ml
(024)
Kutija crna 150ml
(025)
Boca 250ml
(026)
Boca 200ml
(027)
Boca 400ml
(028)
Boca 135ml
(029)
Boca 250ml
(030)
Boca 200ml
(031)
Boca 200ml
(032)
Boca "Betadin" 100ml
(033)
Boca 50ml
(034)
Boca 100ml
(035)
Boca "Becutan" 200ml
(036)
Boca 200ml
(037)
Boca 400ml
(038)
Boca 100ml
(039)
Boca 100ml
(040)
Kutija 300ml
(041)
Kutija 200ml
(042)
Kutija 100ml
(043)
Kutija 200ml
(044)
Kutija 180ml
(045)
Kutija 300ml
(046)
Boca 250ml
(047)
Boca 200ml
(048)
Boca 150ml
(049)
Kutija 100ml
(050)
Kutija 250ml
(051)
Boca 250ml
(052)
Boca 400ml
(053)
Boca "Stevan Still" 200ml
(054)
Boca "Stevan Still" 100ml
(055)
Boca "Stevan Still" 500ml
(056)
Kutija 15ml
(057)
Kutija "Becutan" 50ml
(058)
Kutija "Becutan" 100ml
(059)
Kutija "Becutan" 200ml
(060)
Boca "Becutan" 150ml
(061)
Boca 150ml
(062)
Boca 100ml
(063)
Kutija 30ml
(064)
Kutija 75ml
(065)
Kutija 50ml
(066)
Kutija 100ml
(067)
Kutija 40ml
(068)
Boca 55ml
(069)
Boca 60ml
(070)
Boca 80ml
(071)
Boca 200ml
(072)
Tuba boca 100ml
(073)
Boca 400ml
(074)
Boca "Stevan Still" 1000ml
(075)
Tuba boca 200ml
(076)
Teglica "Stevan Still" 250ml
(077)
Teglica "Stevan Still" 500ml
(078)
Trapez boca "Stevan Still" 50ml
(079)
Kutija 500ml
(080)
Boca 275ml
(081)
Boca 200ml
(082)
Tuba boca 150ml
(083)
Boca 250ml
(084)
Boca 250ml
(085)
Boca 400ml
(086)
Boca sa sigurnosnim čepom 100ml
(087)
Boca 250ml
(088)
Kutija 100ml
(089)
Boca 250ml
(090)
Boca 500ml
(091)
Boca "Becutan" sa pumpicom 400ml
(092)
Boca 70ml
(093)
Boca 300ml
(094)
Kutija 50ml
(095)
Kutija 15ml
(096)
Kutija 100ml
(097)
Boca "Stevan Still" 500ml
(098)
Boca "Becutan" 250ml
(099)
Boca 1000ml
(100)
Boca 500ml
(101)
Boca 1000ml
(102)
Boca 1000ml
(103)
Boca  1000ml
(104)
Boca 1000ml
(105)
Boca 500ml
(106)
Boca PET 500ml
(107)
Boca 160ml
(108)
Boca "Stevan Still" 180ml
(109)
Boca 500ml
(110)
Boca PET 1000ml
(111)
Tegla 1000ml
(112)
Boca "Stevan Still" PET 1000ml
(113)
Boca PET 1000ml
(114)
Boca 500ml
(115)
Boca 100ml
(116)
Boca 200ml
(117)
Boca 200ml
(118)
Boca 100ml
(119)
Boca 50ml
(120)
Boca 150ml
(121)
Boca 250ml
(122)
Boca 100ml
(123)
Boca 10ml
(125)
Boca 400ml
(126)
Boca 55ml
(127)
Boca 35ml
(128)
Boca 500ml
(129)
Boca 500ml
(130)
Boca 40ml
(131)
Kutija 150ml
(132)
Kutija 250ml
(133)
Boca 250ml
(134)
Boca 400ml
(135)
Boca 1000ml
(136)
Boca 250ml
(137)
Boca 60ml
(138)
Boca 200ml
(139)
Boca 150ml
(141)
Boca 250ml
(142)
Boca 70ml
(143)
Boca 150ml
(144)
Boca 200ml
(145)
Boca 500ml
(146)
Boca PET 330ml
(148)
Boca 400ml
(149)
Boca 1200ml
(150)
Boca 200ml
(151)
Boca 200ml
(152)
Boca PET 500ml
(153)
Čep
(154)
Kutija 30ml
(155)
Boca PET 50ml
(156)
Boca 150ml
(157)
Boca 200ml
(158)
Čep klip-klap
(159)
Boca PET 500ml
(163)
Kutija 50ml
(164)
Kutija 100ml
(165)
Kutija 110ml
(166)
Boca "Becutan" 750ml
(167)
Boca 250ml
(168)
Boca PET 500ml
(169)
Boca PET 1000ml
(170)
Boca PET 500ml
(171)
Boca PET 150ml
(172)
Boca PET 100ml
(173)
Boca PET 200ml
(174)
Boca 125ml
(175)
Boca 200ml
(176)
Boca PET 250ml
(179)
Boca PET Stevan Still 1000ml
(P001)
Boca PET Stevan Still 500ml
(P002)
Boca PET 400ml
(P003)
Boca PET 500ml
(P004)
Boca PET "Stevan Still" 1000ml
(P005)
Design by Makromedia